Overzicht nascholingen

U kunt in de onderstaande tabel de gegevens sorteren door op de titels van de kolommen te klikken.

informatie

vorige volgende
informatie
Activiteit: Lezing personal branding
Nummer: 3205
Tolkgroep(en): NGT,Schrijftolk
Setting: Ov. Beroepsgericht
Begindatum: 5-10-2012
Einddatum: 5-10-2012
Tijdsduur (totaal): 3,00
Nascholingspunten (totaal): 0,30 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
0 3,00 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
0 3,00 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit *Hoe krijg ik meer opdrachten?
*Hoe haal ik meer uit mezelf?
* Wat zijn mijn kwaliteiten?

Een avondlezing gegeven door talentencoach Monique Hammink over personal branding.

Kosten: 50 euro (ex. 19% BTW)
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kijk op de website voor de uitgebreide folder: www.naarmaarten.nl (bij het hoofdstuk folders)
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep?
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider?
Wat is het minimum aantal deelnemers? -1
Wat is het maximum aantal deelnemers? -1
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Ja
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres Regentesselaan 20-26
Plaats Hilversum
Gegevens van de aanbieder
Organisatie Naar Maarten - training en coaching
Contactpersoon Maarten Vogelaar
Adres Regentesselaan 20-26
Postcode 1217 EG
Plaats Hilversum
Telefoon 0356472765
E-mail contactpersoon maartenvogelaar@hotmail.com
Website www.naarmaarten.nl
   
De Stichting RTG is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug