Overzicht nascholingen

U kunt in de onderstaande tabel de gegevens sorteren door op de titels van de kolommen te klikken.

informatie

vorige volgende
informatie
Activiteit: Spraakherkenning
Nummer: 3143
Tolkgroep(en): NGT,Schrijftolk,ASL
Setting: Ov. Beroepsgericht
Begindatum: 28-9-2012
Einddatum: 28-9-2012
Tijdsduur (totaal): 6,00
Nascholingspunten (totaal): 0,60 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
6,00 0 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
6,00 0 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit - De laatste jaren is de digitale technologie van spraakherkenning enorm ontwikkeld. Steeds meer professional zweren erbij en gebruiken nauwelijks meer hun toetsenbord. Voor schrijftolken kan dit in de toekomt een enorme impact hebben: het betekend namelijk dat mogelijk nog sneller kunnen gaan schrijven, alleen in plaats van te typen zullen zij de tekst inspreken. Dit lukt alleen als je investeert in goede software. Software die zich aanpast aan jouw spreekwijze, tongval, dictie, etc. Om de samenwerking tussen computer en zijn of haar gebruiker te optimaliseren is training en oefening vereist. Deze training maakt daar een begin aan. Een spannende uitdaging voor elke professional die veel achter zijn pc werkt.
o Webpagina: http://www.ktv-kennisnet.nl/course.php?id=54

o Datum: 28 september 2012

Prijs : € 275.00 (excl. 19% BTW)
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep?
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider?
Wat is het minimum aantal deelnemers? -1
Wat is het maximum aantal deelnemers? -1
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Ja
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres Oranjelaan 10
Plaats Nijkerk
Gegevens van de aanbieder
Organisatie KTV Kennisnet
Contactpersoon Marijke Roelofsen
Adres Oranjelaan 10
Postcode 3862 CX
Plaats Nijkerk
Telefoon 085 87 86 269
E-mail contactpersoon info@ktv-kennisnet.nl
Website www.ktv-kennisnet.nl
   
De Stichting RTG is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug